..چرا فیلم Tenet کریستوفر نولان نتوانست امتیازات بالایی به دست آورد؟ – ویجیاتو